De zomervakantie staat weer voor de deur en de kans is groot, dat als jouw kind lid is van een jeugdbeweging, je hem of haar binnenkort moet inschrijven voor hun zomerkamp. Daarom frissen we nog even je kennis op over hoe je je kinderen goed verzekerd op kamp met de jeugdbeweging stuurt.

10 dagen alles doen wat thuis niet mag

Op kamp gaan is voor duizenden Vlaamse kinderen het hoogtepunt van hun zomervakantie. Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat ravotten, zwemmen in een rivier en kattenkwaad uitsteken onder toekijkend oog van de leiding. Heerlijk om eens 10 dagen alles te mogen wat thuis niet mag! Helaas is een ongeluk dan wel snel gebeurd. Elk jaar opnieuw komen kinderen jammer genoeg terecht bij de huisarts of in het spoed met breuken, wonden en andere letsels, opgelopen op kamp. Daarom zorg je er als ouder beter voor dat je kind goed verzekerd op kamp vertrekt zodat je gedekt bent tegen eventuele financiële gevolgen.

Familiale verzekering

Indien je kind op kamp schade toebrengt aan andere kinderen of aan de bezittingen van zijn medeleden, speelt de burgerlijke aansprakelijkheid een rol. Deze wordt normaal gezien gedekt door de familiale verzekering. Omdat deze verzekering echter niet verplicht is, hebben sommige jeugdbewegingen een bijkomende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor alle leden. Check dus zeker eens de website van de jeugdbeweging om zeker te zijn welke verzekeringen ze voor hun leden hebben. Weet wel dat deze polissen vaak heel wat uitzonderingen kennen. Zo bestaat de kans dat schadegevallen van en naar een activiteit meestal niet gedekt zijn door de ledenpolis. Controleer dit dus zeker eens of vraag na bij de leiding vooraleer je kind op kamp vertrekt. 

Staat je kind in de leiding en gebeurt er dan een ‘toezichtsfout’ waarbij een van de leden schade lijdt omdat er bijvoorbeeld onvoldoende toezicht was of omdat er verkeerde instructies werden gegeven? Dan komt de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid vrijwilligers tussen.

Ongevallenverzekering

Nu is het wel zo dat de ongevallen op kamp vaak per ongeluk gebeuren, en er dus geen sprake is van een fout en bijkomend dus ook niet van enige aansprakelijkheid. In dat geval wordt een deel van de kosten terugbetaald door het ziekenfonds. Sommige jeugdbewegingen hebben zelfs een aanvullende ongevallenverzekering die bijkomt voor medische kosten die niet terugbetaald worden.

Contacteer de verantwoordelijke, vaak is dat de hoofdleiding, van de jeugdbeweging waarmee je kind op kamp gaat voor meer informatie. Neem daarnaast ook zeker een kijkje op de overkoepelende website van de Vlaamse en Brusselse jeugdorganisaties. Daar vind je een overzicht van de verschillende verzekeringspolissen die van kracht zijn bij de jeugdbeweging van jouw kind.

Heb je vragen omtrent je familiale verzekering? Aarzel dan niet om je makelaar hierover te contacteren.

Terug naar overzicht